Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech v oblasti finančných služieb

07. 12. 2016

Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech v oblasti finančných služieb

Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech v oblasti finančných služieb, keď sa mu podarilo ukončiť viac ako tri roky trvajúce rokovania o znení Nariadenia o fondoch peňažného trhu. Návrh nariadenia je súčasťou medzinárodného úsilia o vytvorenie regulačného rámca pre subjekty tieňového bankovníctva. V novembri SK PRES uzavrelo politickú dohodu s Európskym parlamentom a Európskou komisiou o princípoch budúceho fungovania FPT v EÚ a Výbor stálych zástupcov (COREPER) na dnešnom zasadnutí schválil finálny text Nariadenia.

Čítajte viac