Slovensko naďalej s nízkymi rizikami udržateľnosti dlhu v strednodobom horizonte

12. 01. 2017

Slovensko naďalej s nízkymi rizikami udržateľnosti dlhu v strednodobom horizonte

Európska komisia zverejnila pre rok 2016 svoje pravidelné hodnotenie udržateľnosti zadlženia a verejných financií v členských štátoch EÚ, v ktorej Slovensko opätovne dosiahlo nízku hodnotu rizika najmä v krátkodobom a strednodobom horizonte odrážajúc relatívne nízku úroveň zadlženia a schopnosť odolávať makroekonomickým šokom.

Čítajte viac