Späť Verzia pre tlač

Príspevok č.3 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. januára 2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Príloha: