Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 9 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Príloha: