Späť Verzia pre tlač

Slovensko zostáva aj po voľbách stabilné a dôveryhodné

aktualizované dňa: 29. 07. 2016

EurobankovkyRatingová agentúra Standard and Poor’s (S&P) v piatok 29. 7. 2016 potvrdila Slovensku dlhodobý rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Agentúra S&P sa vo svojom hodnotení opiera najmä o dobré vyhliadky hospodárskeho rastu Slovenska, udržateľný verejný dlh, nízky zahraničný dlh, stabilný bankový sektor a tiež výhody, ktoré pre Slovensko plynú z členstva v eurozóne a menovej politiky Európskej centrálnej banky.

 

Vo svojej správe agentúra predpovedá SR hospodársky rast počas rokov 2016 – 2019 na úrovni priemerne 2,8 % ročne, čo bude mať pozitívny dopad aj na príjmy štátneho rozpočtu a deficit verejných financií, ktorý sa vláde podľa očakávaní bude dariť udržovať pod 3 % HDP. Rastu HDP budú napomáhať aj očakávané nové zahraničné investície, najmä investícia automobilky Jaguar – Land Rover pri Nitre. Po dobudovaní závodu Jaguar – Land Rover sa očakáva aj nárast exportu, čo privedie k zlepšeniu bežného účtu platobnej bilancie a zvýšeniu zamestnanosti.

 

Vďaka udržateľnému deficitu verejných financií a nízkemu úrokovému zaťaženiu by sa mal verejný dlh Slovenska postupne stabilizovať. Slovenskej ekonomike prospieva aj dobre kapitalizovaný bankový sektor, ktorý je financovaný najmä depozitmi. Dlhodobým rizikom pre SR však podľa S&P naďalej zostáva najmä rýchle starnutie populácie, dlhodobá nezamestnanosť a pretrvávajúce vysoké regionálne rozdiely.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR