Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 30 - Opatrenie MF SR z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Príloha: