Späť Verzia pre tlač

8. Ako merať prevádzkovú (ne)efektívnosť

aktualizované dňa: 16. 12. 2016

Abstrakt:

Cieľom seminára bolo priblíženie možností nástroja DEA (Data envelopment analysis) na hodnotenie prevádzkovej efektívnosti inštitúcií. Prezentácia sa venovala porovnaniu s inými prístupmi k hodnoteniu efektívnosti, rôznym modelom DEA a ich aplikácii v praxi (správa daní a služby zamestnanosti).

 Dátum a miesto konania: 14.12.2016, MF SR

 Prednášajúci: S. Hidas, V. Peciar

Príloha: