Späť Verzia pre tlač

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - platné od 1. 1. 2015

aktualizované dňa: 21. 12. 2016

V prípade potreby viacerých príloh k jednotlivým oddielom priznania k miestnym daniam sú dostupné aj jednotlivé oddiely v samostatných dokumentoch.

Príloha: