Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 24 - Opatrenie MF SR z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, kotrým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721

Príloha: