Späť Verzia pre tlač

Ratingová agentúra potvrdila dobré smerovanie našej ekonomiky

aktualizované dňa: 26. 01. 2018

Bratislava 26. január 2018 – Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) dnes potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Toto hodnotenie agentúry je reakciou na silný hospodársky rast Slovenska, stabilné verejné financie a nízke dlhové zaťaženie verejného sektoru.

Agentúra S&P predpovedá Slovensku rýchly hospodársky rast, ktorý by mal byť v tomto roku na úrovni 3,8 % a v roku 2019 by mal dosiahnuť až 4,2 %. K silnému hospodárskemu rastu významne prispejú aj investície do automobilového priemyslu, ktoré by mali počas nasledujúcich piatich rokov zvýšiť výrobný potenciál Slovenska v sektore o zhruba 40 %.

Agentúra S&P dôveruje aj slovenským verejným financiám a očakáva ďalšie znižovanie verejného dlhu. Stabilitu našich verejných financií pozitívne ovplyvňuje členstvo v eurozóne, ktoré vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu Európskej centrálnej banky prispieva k nízkym úrokových sadzbám slovenských štátnych dlhopisov. Verejným financiám v súčasnosti prospievajú aj vyššie daňové príjmy vďaka historicky nízkej nezamestnanosti.

Na druhej strane je však rating Slovenska naďalej obmedzený výškou HDP na obyvateľa pod priemerom EÚ, pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi a potrebou ďalších investícií do školstva a zdravotníctva. Potenciálne riziko môže podľa agentúry S&P predstavovať aj pomerne rýchle zadlžovanie slovenských domácností, ktoré je v pomere k príjmom jedným z najvyšších spomedzi krajín strednej a východnej Európy.

 

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR