Späť Verzia pre tlač

Ďalšia ratingová agentúra verí našej ekonomike

aktualizované dňa: 02. 02. 2018

Bratislava 2. februára 2018 – Ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom. Tento krok agentúra vo svojej správe vysvetľuje najmä pokračujúcim silným hospodárskym rastom, stabilným prítokom zahraničných investícií a znižovaním verejného dlhu.

Agentúra na rok 2018 predpovedá Slovensku hospodársky rast na úrovni 3,6 %, ktorý by sa v budúcom roku mal ďalej zrýchliť na 3,9 %. Tento rýchly rast je ťahaný nárastom investícií a silným domácim dopytom, na ktorý pozitívne vplýva aj nízka nezamestnanosť. Tá v porovnaní s koncom roku 2016 podľa údajov Fitch Ratings klesla o 1,5 percentuálneho bodu.

Vyššie súkromné investície by v strednodobom horizonte mali zvýšiť exportnú kapacitu Slovenska a zlepšiť tak aj saldo bežného účtu platobnej bilancie. Investície vo verejnom sektore by mali rásť tiež, a to najmä vďaka nárastu čerpania fondov EÚ.

Agentúra očakáva ďalšie znižovanie verejného deficitu, ktorý by v budúcom roku mal klesnúť pod 1 % HDP. Nižší deficit bude mať kladný vplyv aj na znižovanie celkového dlhového zaťaženia Slovenska, ktoré by malo podľa odhadov agentúry už v tomto roku klesnúť pod hranicu 50 % HDP.

Ako potenciálne riziko agentúra Fitch Ratings vníma relatívne vysoké dlhové zaťaženie domácností na úrovni približne 40 % HDP.

Koncom januára 2018 rating A+ so stabilným výhľadom Slovensku potvrdila aj agentúra Standard & Poor’s.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR