Späť Verzia pre tlač

Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating A2 s pozitívnym výhľadom

aktualizované dňa: 09. 03. 2018

Ratingová agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating A2 s pozitívnym výhľadom. Pozitívny ratingový výhľad zlepšuje pravdepodobnosť zvýšenia ratingu v horizonte približne jeden a pol roka. Agentúra toto rozhodnutie zdôvodňuje najmä priaznivým vývojom v oblasti hospodárskeho rastu a naďalej sa zlepšujúcimi výsledkami verejných financií.

Agentúra v prvom rade vysoko hodnotí dlhodobý hospodársky rast Slovenska, ktorý by mal do roku 2021 v priemere dosiahnuť 3,2 % ročne. Tento rýchly a najmä stabilný rast je ťahaný nielen spotrebou domácností, ale aj rastúcim objemom investícií, rastúcou priemyselnou výrobou a zvyšujúcim sa objemom čistého exportu, ktorý by mal v tomto trende pokračovať najmä vďaka investíciám v automobilovom priemysle.

Druhým dôvodom potvrdenia ratingu je podľa Moody’s neustále sa zlepšujúca stabilita slovenských verejných financií. Podľa odhadov agentúry by mal vďaka kombinácii hospodárskeho rastu, lepšiemu výberu daní a zodpovedného rozpočtového hospodárenia vlády verejný dlh Slovenska do roku 2020 klesnúť na úroveň 45 % HDP, čo je výrazne pod hodnotou takmer 55 % HDP z roku 2013. Agentúra tiež oceňuje iniciatívy vlády na podporu investícií a hlbšiu integráciu Slovenska do globálnej ekonomiky, ako aj opatrenia zamerané na boj so súčasným nedostatkom pracovnej sily v ekonomike.

Za možné riziká agentúra považuje vysokú otvorenosť slovenskej ekonomiky a z dlhodobého hľadiska aj nepriaznivý demografický vývoj z dôvodu postupného starnutia slovenskej populácie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR