Späť Verzia pre tlač

Slnečné dni našej ekonomiky budú pokračovať

aktualizované dňa: 27. 07. 2018

Ratingové agentúry Standard & Poors´ a Fitch Ratings dnes potvrdili Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom. Potvrdenie ratingu je výsledkom dlhodobého a rýchleho hospodárskeho rastu, stability bankového sektora ako aj zdravej fiškálnej politiky.

Slovenská ekonomika prosperuje, pričom hospodársky rast sa blíži k 4 % v roku 2018 a rovnako by mal dosiahnuť túto úroveň aj v roku 2019. Za hnací motor hospodárskeho rastu agentúry považujú vysokú spotrebu domácností, investície z eurofondov, nárast objemu čistého exportu a najmä nové zahraničné investície v automobilovom priemysle. Vďaka silnému hospodárskemu rastu a postupnej fiškálnej konsolidácii by mal verejný dlh Slovenska v roku 2020 klesať pod 45% HDP.

Agentúry pozitívne hodnotia stabilitu bankového sektora a prijaté opatrenia na znižovanie zadlženosti domácností ako aj stabilné verejné financie, ktoré prosperujú aj vďaka vyšším daňovým príjmom v dôsledku historicky nízkej nezamestnanosti.

Vzhľadom k tomu, že Slovensko je najväčším výrobcom automobilov na obyvateľa na svete, za možné riziká agentúry považujú sektorovú a geografickú koncentráciu, externé faktory v súvislosti s otvorenosťou slovenskej ekonomiky a potenciálne aj prehriatie ekonomiky.

Ratingové agentúry pravidelne raz ročne navštevujú Slovensko s cieľom dôkladne zhodnotiť úverovú spoľahlivosť krajiny. Na základe stretnutí a relevantných poskytnutých informácií a údajov udeľujú rating. Ich ratingy majú priamy vplyv na konanie investorov, dlžníkov, eminentov a jednotlivých vlád.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR