Späť Verzia pre tlač

Štátny tajomník MF SR

aktualizované dňa: 01. 06. 2016

Štátny%20tajomník

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.

Narodený: 8.6.1980, Trnava

Ivan Lesay zastáva od júna 2015 funkciu štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Počas slovenského predsedníctva za Radu EÚ vyjednával rozpočet Európskej únie na rok 2017. Je členom Rady riaditeľov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM), Hospodárskeho a finančného výboru (EFC) a Pracovnej skupiny Euroskupiny (EWG). Od roku 2013 je členom pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) New Approaches to Economic Challenges (NAEC) pod vedením generálneho tajomníka OECD. V máji 2016 bol vymenovaný za člena správnej rady Európskej investičnej banky. Zároveň pôsobí ako alternát guvernéra Medzinárodného menového fondu. Je jedným zo spoluzakladateľov spoločnosti Slovak Investment Holding, v ktorej zastáva funkciu predsedu dozornej rady.

Pôsobenie na Ministerstve financií SR začal v roku 2012 ako poradca ministra. Na túto pozíciu nastúpil po dlhoročnom pôsobení na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied (EÚ SAV). Počas akademickej kariéry vyučoval na Viedenskej univerzite, na Univerzite Komenského a Trnavskej univerzite. Výsledky jeho výskumu boli publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch, napr. Austrian Journal of Development, Europe-Asia Studies a Nova Economia. Je laureátom Ceny prezidenta Slovenskej republiky pre mladých vedcov a vedkyne SAV za rok 2011.

Ivan Lesay absolvoval magisterské štúdium politológie na Trnavskej univerzite (2000-2005) a politickej ekonómie na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (2005-2006). Doktorandské štúdium ekonómie na EÚ SAV zavŕšil v roku 2010 obhajobou dizertačnej práce o rozvojovej politike Európskej investičnej banky.