Späť Verzia pre tlač

Štátny tajomník MF SR

aktualizované dňa: 01. 06. 2016

Štátny%20tajomník

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.

Narodený: 8.6.1980, Trnava

Ivan Lesay zastáva od júna 2015 funkciu štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. Je členom Rady riaditeľov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM), Hospodárskeho a finančného výboru (EFC) a Pracovnej skupiny Euroskupiny (EWG). Od roku 2013 je členom pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) New Approaches to Economic Challenges (NAEC) pod vedením generálneho tajomníka OECD. V máji 2016 bol vymenovaný za člena správnej rady Európskej investičnej banky. Zároveň pôsobí ako alternát guvernéra Medzinárodného menového fondu. Je jedným zo spoluzakladateľov spoločnosti Slovak Investment Holding, v ktorej zastáva funkciu predsedu dozornej rady.

Pôsobenie na Ministerstve financií SR začal v roku 2012 ako poradca ministra. Na túto pozíciu nastúpil po dlhoročnom pôsobení na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied (EÚ SAV). Počas akademickej kariéry vyučoval na Viedenskej univerzite, na Univerzite Komenského a Trnavskej univerzite. Výsledky jeho výskumu boli publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch, napr. Austrian Journal of Development, Europe-Asia Studies a Nova Economia. Je laureátom Ceny prezidenta Slovenskej republiky pre mladých vedcov a vedkyne SAV za rok 2011.

Ivan Lesay absolvoval magisterské štúdium politológie na Trnavskej univerzite (2000-2005) a politickej ekonómie na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (2005-2006). Doktorandské štúdium ekonómie na EÚ SAV zavŕšil v roku 2010 obhajobou dizertačnej práce o rozvojovej politike Európskej investičnej banky.