Späť Verzia pre tlač

Štátny tajomník MF SR

aktualizované dňa: 18. 11. 2015

Štátny%20tajomník

Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD.

Narodený: 8.6.1980, Trnava

Vzdelanie:  

2000 – 2005 Trnavská univerzita, Trnava, Filozofická fakulta, odbor politológia
2005 – 2006 Central European University, Budapešť, katedra politických vied, ročný postgraduálny program Master of Arts
2007 – 2010 Slovenská akadémia vied, Bratislava, Ekonomický ústav, interné doktorandské štúdium

Profesijný životopis:

2006 – 2009 CEE Bankwatch Network, národný koordinátor
2006 – 2007 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, vyučujúci na katedre politológie 
2007              týždenník Slovo, redaktor
2009 – 2012 Európsky parlament, poradca europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej
2011              Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, vyučujúci
2011 – 2012 Universität Wien, vyučujúci interdisciplinárneho semestra ekonómie
2010              Slovenská akadémia vied, ekonomický ústav, vedecký pracovník
2012              Ministerstvo financií SR, poradca ministra
2012              Úrad vlády SR, konzultant Zboru poradcov predsedu vlády SR pre finančnú politiku