Späť Verzia pre tlač

Semináre a workshopy

aktualizované dňa: 18. 02. 2016

 

Reforma riadenia verejných financií v SR

Konferencia, hotel Bôrik, 6. septembra 2005

PROGRAM

8.00 – 9.00  Registrácia
9,00 - 10,15  

Otvorenie Úvodné slovo

p. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR  

Reforma riadenia verejných financií, hlavné zámery, ciele a výsledky

p. Vladimír Tvaroška, štátny tajomník MF SR

 

Reforma riadenia verejných financií na Slovensku, pohľad zvonku

p. Roland Clarke, Manažér projektov, Svetová banka

10,15 – 10,30 Tlačová konferencia
10,30 – 11,30

Makroekonomický rámec fiškálnej politiky a nové prístupy k rozpočtovaniu

Reforma riadenia verejných financií – komplexná technická a inštituciálna reforma - p. Juraj Renčko, poradca ministra pre reformu riadenia verejných financií

 Makroekonomický rámec fiškálnej politiky v kontexte reformy riadenia verejných financií - p. Ľudovít Ódor, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky,  MF SR

 Rozpočtový informačný systém RIS - p. Radovan Majerský, riaditeľ odboru verejnej správy, MF SR

11,30 – 11,45 Prestávka
11,45 – 12,45

Systém štátnej pokladnice

Systém štátnej pokladnice - p. Peter Bulla, riaditeľ odboru riadenia systému ŠP

Reforma riadenia verejných financií a Štátna pokladnica - p. Dušan Jurčák, riaditeľ Štátnej pokladnice

 Reforma riadenia verejných financií a ARDAL - p. Daniel Bytčánek, riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity

12,45 – 14,00 Obed
14,00 – 15,00

Prierezové aktivity

Vzdelávací systém pre verejnú správu – p. Jana Červenáková, vedúca služobného úradu MF SR

Reforma účtovníctva – p. K. Kaszasová, GR Sekcie štátneho výkazníctva MF SR

IT podpora reformy riadenia verejných financií – p. Albín Kotian, poradca štátneho tajomníka pre IT, MF SR

15,00 – 15,20 Záver (p. V.Tvaroška, J. Renčko, R. Clarke)
15,20 – 16,00 Čaša vína

 
Prezentácie

 

  Reforma verejných financií v Slovenskej republike (en) 

  Reforma verejných financií a ARDAL

  Vzdelávací systém pre verejnú správu

  Štátna pokladnica

  Projekt zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva

  IT podpora reformy riadenia verejných financií

  Systém štátnej pokladnice

  Rozpočtový informačný systém (RIS)

  Makroekonomický rámec fiškálnej politiky v kontexte reformy riadenia verejných financií

  Reforma riadenia verejných financií - komplexná technická a inštitucionálna reforma

  Reforma riadenia verejných financií