Späť Verzia pre tlač

Slovensko definitívne vyhralo spor s Achmeou

08. 11. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/nemecky najvyssi sud.jpg

Slovenská republika vyhrala spor so spoločnosťou Achmea B.V. Nemecký Najvyšší súd (BGH) dnes v tejto veci zrušil arbitrážne rozhodnutie proti Slovenskej republike. Spor o zákaze zisku zdravotných poisťovní je teda definitívne minulosťou, čo znamená, že Slovenská republika nemusí odškodniť zdravotnú poisťovňu Union. V blízkej dobe by malo byť ukončené aj súvisiace exekučné konanie v Luxemburgu, čo by znamenalo uvoľnenie blokovaných prostriedkov v celkovej sume 30 mil. eur.

Po takmer desať rokov trvajúcom právnom spore o zákaze zisku zdravotných poisťovní dal dnes nemecký Najvyšší súd za pravdu Slovenskej republike, čo znamená, že kauza „Achmea“ sa stáva definitívne minulosťou. Slovenská republika tak nebude musieť zaplatiť spoločnosti Achmea odškodnenie, ktoré jej v tomto rozsudku pôvodne priznal arbitrážny tribunál.   

„Potvrdilo sa to, čo sme hovorili už pred rokmi, a to, že v tomto spore nezaplatíme Achmei ani euro. Dnes nám dal konečne súd za pravdu a všetci „mrchožrúti“, ktorí roky vykrikovali že prehráme sa tešili zbytočne. Chcem teda poďakovať celému tímu za prácu a vyjadriť radosť z tohto výsledku“, uviedol po zverejnení rozhodnutia minister financií Peter Kažimír.

BGH mal pri svojom rozhodovaní povinnosť vziať do úvahy rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o predbežnej otázke, preto sa takýto výsledok očakával.  Následne by malo byť ukončené súvisiace exekučné konanie v Luxemburgu v dôsledku čoho by mali byť uvoľnené blokované finančné prostriedky Slovenskej republiky. Prípadné následné právne kroky zo strany spoločnosti Achmea môžu byť namierené iba proti rozhodnutiu BGH a nie proti samotnej Slovenskej republike.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Achmea B.V. proti Slovenskej republike má význam nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre všetky ostatné členské štáty EÚ, proti ktorým sa vedú podobné investičné arbitráže v hodnote niekoľko stoviek miliónov EUR.  Daným rozhodnutím bol vytvorený zásadný precedens, ktorý postavil investičnú arbitráž vedenú podľa bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ mimo pravidiel EÚ. Ide o takmer 200 rôznych zmlúv o ochrane investícií, ktoré budú pravdepodobne tiež zrušené. Bilaterálne investičné dohody sa využívajú v rozpore so záväzným právnym stanoviskom Súdneho dvora EÚ ako jeden zo spôsobov ochrany cezhraničných investícií v rámci jednotného trhu. Rozhodnutie súdu teda predstavuje zásadný krok k odstráneniu právnej neistoty, ktorá pretrvávala medzi investormi z EÚ a členskými štátmi únie kvôli rizikám obrovských žalôb zo strany týchto investorov.

Po dnešku môžeme povedať, že arbitrážne konania v súčasnej podobe sa stávajú minulosťou.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR