Späť Verzia pre tlač

Oprava košickej univerzity úspešne napreduje

05. 05. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/kosice.jpg

Minister financií Peter Kažimír dnes navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú 9.decembra minulého roka zasiahol požiar. Rektor univerzity Pavol Sovák ministra informoval o aktuálnom stave rekonštrukcie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty.

Minister financií ocenil priebeh rekonštrukčných prác. „Vidíte, že sa to zásadne pohlo, sanácia pokračuje a tie najväčšie škody sa odstraňujú postupne. Univerzita robí všetko pre to, aby sa najneskôr v septembri budúceho roku už mohli v týchto priestoroch pohybovať študenti a učitelia," uviedol minister.

Počas stretnutia sa zaujímal aj o rokovanie univerzity s poisťovňou a o to do akej miery bude poistné plnenie schopné kryť výšku nákladov. „Ako minister financií by som si samozrejme prial, čo najväčšie plnenie, aby bolo možné dostať budovu do pôvodného stavu“, uviedol minister.

Vláda na opravu vyčlenila už 16. decembra minulého roka bezúročnú pôžičku vo výške 3 mil. eur s lehotou splatnosti tri roky. „Išlo o najrýchlejšiu záchrannú akciu zo strany štátu, do siedmych dní mala univerzita peniaze na účte,“ dodal minister. 

Decembrový požiar v roku 2016 zničil strechu a časť budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Požiarom a vodou boli poškodené štyri posluchárne, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií, všetky kancelárske priestory, ako aj výpočtová technika, prístroje a technológie využívané na výuku a vedecko-výskumné účely.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR