Späť Verzia pre tlač

Hviezdny výkon spotreby domácnosti

19. 06. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/MAKRO.JPG

Slovenské domácnosti prepisujú históriu. Ich spotreba dosiahne tento rok najrýchlejšie tempo rastu od krízy v roku 2009. Na trhu práce pribudne vyše 40 tisíc pracovných miest, čo stlačí mieru nezamestnanosti na nové historické minimum. Spolu so súkromnými investíciami a zlepšujúcim sa externým prostredím tak vytvárajú podmienky na priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky. Zdrojom 3,3 %-ného rastu v roku 2017 bude najmä domáci dopyt. V budúcom roku ekonomika zrýchli tempo rastu vďaka exportu na 4,2 % a o rok neskôr dosiahne pokrízový rastový vrchol. 

Detailnú  makroekonomickú prognózu, vrátane prezentácie a zápisu z rokovania Výboru pre makroekonomické prognózy nájdete na nasledovnej webovej linke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11454

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR