Späť Verzia pre tlač

Obce sa učia správne odhadnúť, aký bude výsledok ich hospodárenia

12. 09. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/rozpocet.jpg

Ministerstvo financií SR (MF SR) spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) štartuje sériu odborných seminárov, ktoré sa budú konať v šiestich krajských mestách. Počas stretnutí s primátormi a starostami miest a obcí budú odborníci z MF SR riešiť problematiku správneho určenia vývoja hospodárenia samospráv v danom rozpočtovom roku.

MF SR vykonáva mesačne monitoring vývoja hospodárenia rozpočtu verejnej správy vrátane rozpočtov miest a obcí podľa toho, ako sú vykázané v rozpočtovom informačnom systéme. Cieľom odborných seminárov je predísť nesprávnemu prognózovaniu hospodárenia miest a obcí, tak ako tomu dochádzalo v minulosti. V niektorých rokoch došlo k tomu, že zatiaľ čo mestá a obce očakávali schodok hospodárenia viac ako sto miliónov, v skutočnosti hospodársky rok skončili s prebytkom niekoľko sto miliónov.

Semináre budú tiež upozorňovať na problematiku vykazovania dlhu obce vo vzťahu k pokute za prekročenie dlhu podľa Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Výsledkom spoločných stretnutí by mala byť minimalizácia rozdielov medzi predpokladaným a skutočným výsledkom hospodárenia v danom kalendárnom roku. Zvýši sa tým aj predvídateľnosť rozpočtov, ktorá je nevyhnutná pre správne manažovanie rozpočtu verejnej správy.

Pripravované semináre na tému „Rozpočty územnej samosprávy- významná súčasť rozpočtu verejnej správy“ sú preto určené pre predstaviteľov miest a obcí v šiestich krajských mestách pod záštitou odborných garantov zo ZMOSu a sekcie rozpočtovej politiky MF SR.

Združenie miest a obcí Slovenska oslovilo členské samosprávy s ponukou týchto seminárov, na ktorých je účasť hostí bezplatná. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke ZMOS.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR