Späť Verzia pre tlač

Zatepľovanie verejných budov po novom rýchlejšie a efektívnejšie

11. 05. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/internat.jpg

Zatepľovanie verejných budov, ako sú školy, budovy ministerstiev, škôlky, nemocnice, kultúrne domy, či internáty bude jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Na základe novej metodiky Eurostatu, prostriedky vynaložené na energetické zhodnocovanie verejných budov, totiž nebudú mať negatívny dopad na verejné financie. Zároveň bude možné na tieto projekty využívať súkromné spoločnosti a súkromné prostriedky. Otvárajú sa tak nové investičné možnosti na renováciu a zhodnotenie verejných budov a výrazné zníženie ich nákladov na energie.

V súčasnosti je na Slovensku viac ako 15 tisíc verejných budov, ktoré by mohli vhodnou rekonštrukciou znížiť náklady na energie.

Celý proces bude po novom oveľa jednoduchší. Tento mechanizmus umožňuje modernizáciu verejných budov bez potreby úvodného investičného výdavku z verejných zdrojov. Naopak, verejný subjekt vypíše napríklad na projekt zatepľovania verejné obstarávanie, do ktorého sa budú môcť prihlásiť súkromné spoločnosti s licenciou od rezortu hospodárstva. Víťaz súťaže uzatvorí s danou inštitúciou zmluvu v ktorej sa zaviaže, že po realizácii projektu dôjde k zníženiu nákladov na energie. Výdavky na energie sa tak po realizácii diela verejnému subjektu znížia. Tieto ušetrené peniaze sa použijú na platby spoločnosti, ktorá projekt realizovala. Investíciu tak bude verejný subjekt splácať postupne v podobe platieb za energetické služby z úspor na energiách. Súkromný investor bude počas celej doby trvania zmluvy garantovať funkčnosť opatrení, servis a aj úroveň úspor.

Nový postup je výsledkom dlhodobého úsilia iniciovaného aj Ministerstvom financií SR o to, aby bolo možné využívať súkromné spoločnosti a súkromné prostriedky na energetické zhodnocovanie verejných budov. Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou preto aj na základe týchto diskusií zverejnili tzv. používateľskú príručku pre zmluvy o garantovaných energetických službách. Tá vysvetľuje podrobnosti vrátane zmluvných ustanovení a iných detailov, ktoré rozhodujú o tom, či je prevažná časť rizík spojených s takouto zmluvou na súkromnej spoločnosti a tým pádom nemá negatívny vplyv na verejné financie.

Ministerstvo financií SR pripravuje návrh legislatívnych zmien a usmernenie, ktoré umožnia  tento nástroj široko využívať v podmienkach SR.

S touto témou úzko súvisí aj projekt rekonštrukcií vysokoškolských internátov, ku ktorému nájdete viac informácií tu: https://www.ta3.com/clanok/1127694/tb-p-pellegriniho-o-rekonstrukcii-internatov.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR