Späť Verzia pre tlač

Slovensko bodovalo s národnými projektami

07. 06. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/EK.jpg

Slovensko sa zaradilo medzi úspešné krajiny, ktoré budú v najbližšom období môcť využiť technickú asistenciu z Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Svoje žiadosti predložila komisii väčšina členských krajín EÚ. Spomedzi 15 slovenských projektov vybrala Európska komisia (EK) 8 najlepších, na ktoré bude vyčlenených 1,6 milióna eur. Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo EK. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu.

Medzi úspešných sa dostalo aj Ministerstvo financií SR s projektom Vytvorenie prostredia na podporu FinTech spoločností v SR. Projekt je zameraný na zlepšenie existujúceho podnikateľského prostredia pre progresívne a inovatívne spoločnosti v oblasti finančných služieb. Jeho cieľom je identifikovať prekážky, na ktoré narážajú spoločnosti, ktoré sa chcú presadiť na domácom trhu. Projekt zároveň definuje možné opatrenia, ktoré zlepšia a sprehľadnia existujúcu infraštruktúru na trhu finančných služieb. Táto snaha má viesť k vytvoreniu prostredia, ktoré  podporuje fungovanie existujúcich a vznik nových inovatívnych spoločností na Slovensku.

Ďalšími úspešnými žiadateľmi sú Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý sa chystá pripraviť nové typy testov umožňujúce lepšie hodnotiť úroveň vedomostí a zručností žiakov. Ministerstvo zdravotníctva chce znižovať počet nádorových ochorení, ktoré majú na Slovensku za následok vysokú úmrtnosť. Vďaka projektu plánuje zlepšiť aktivity, ktoré posilnia prípravu, implementáciu a vyhodnotenie populačného skríningového programu pre kolorektálny karcinóm a tak prispieť k zdravšej spoločnosti.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spolu s Ministerstvom hospodárstva sa zamerajú na vypracovanie stratégie prechodu uhoľného regiónu na dekarbonizované hospodárstvo. O krok bližšie k úspešnosti v digitálnej ére posunie Slovensko projekt z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorého cieľom je vypracovanie štúdie o digitálnej transformácii. Ministerstvo kultúry si posvieti na možnosti verejného a súkromného investovania  do kultúrneho priemyslu na Slovensku. Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management nadväzuje na minuloročný projekt a pokračuje v aktivitách zameraných na väčšie využitie finančných nástrojov pri financovaní investícií na Slovensku. Cieľom projektu Ministerstva spravodlivosti SR je zabezpečenie efektívneho rozvoja a prevádzky informačných systémov v rezorte. V praxi to bude znamenať vyššiu transparentnosť, rýchlosť a presnosť pri vybavovaní rôznych typov žiadostí. 

Slovensko sa do takéhoto programu zapojilo už po druhýkrát. O samotnom programe sa viac dozviete na stránke ministerstva financií tu alebo priamo na stránkach Európskej komisie tu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR