Späť Verzia pre tlač

42 - MF/10010/ 2005-61

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

Názov Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z.z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie
Číslo materiálu MF/10010/2005-61
Rezort: MF SR
Predkladateľ Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Podnet

Oznam
Obal
Predkladacia správa
Materiál
Doložka zlučiteľnosti
Dôvodová správa
Materiál na stiahnutie