Späť Verzia pre tlač

43 - MF/013762/ 2005-11

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

Názov Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 - Akčné plány
Číslo materiálu MF/013762/2005-11
Rezort: MF SR
Predkladateľ Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Podnet

Oznam
Obal
Predkladacia správa
Materiál
Doložka zlučiteľnosti
Komuniké
Materiál na stiahnutie  
Uznesenie