Späť Verzia pre tlač

Oznámenie MF SR o uverejnení vzoru tlačiva oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu ...

aktualizované dňa: 06. 06. 2005

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení vzoru tlačiva oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu a vzoru tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu, poučenia na vyplnenie oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu a poučenia na vyplnenie oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu

Číslo: MF/8121/2004-73
Referent: Ing. Jana Bučanová Ingeliová, tel.: 02/59 58 34 96

Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje vzor tlačiva oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu a vzor tlačiva oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu, ktoré sú prílohou Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky súčasne uverejňuje poučenie na vyplnenie oznámenia o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu a poučenie na vyplnenie oznámenia o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 573/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu.

Ing. Branislav Ďurajka v. r.
generálny riaditeľ
sekcie daňovej a colnej

Príloha: