Späť Verzia pre tlač

Zmena účtov štátnych príjmov na úhradu daní, odvodov a poplatkov

aktualizované dňa: 13. 06. 2005

V zmysle zákona č.291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Daňové riaditeľstvo SR klientom Štátnej pokladnice. Na základe harmonogramu schváleného Ministerstvom financií SR bude Daňové riaditeľstvo SR a daňové úrady zapojené do systému Štátnej pokladnice k dátumu 1.4.2004.

Od termínu 1.4.2004 budú v Štátnej pokladnici platné nové čísla účtov štátnych príjmov.

Úhradu dane, odvodu a poplatku je povinný daňový subjekt smerovať na nové účty štátnych príjmov platné pre príslušné daňové úrady. Účty štátnych príjmov vedené v Národnej banke Slovenska budú zrušené.

Kód Štátnej pokladnice ako banky je 8180.

Zoznam účtov platných od 1.4. 2004 podľa jednotlivých daňových úradov je k dispozícii na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR na adrese:

http://www.drsr.sk/wps/portal