Späť Verzia pre tlač

47 - MF/12698/2005-52

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

Názov Dodatok č. 2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu - Transition Facility v konsolidovanej verzii
Číslo materiálu MF/12698/2005-52
Rezort: MF SR
Predkladateľ Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Podnet  

 

Oznam
Rozhodnutie
Obal
Materiál
Príloha č. 1
Príloha č. 2 a
Príloha č. 2 b
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Materiál na stiahnutie