Späť Verzia pre tlač

48 - MF/015267/ 2005-612

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

Názov Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu MF/015267/2005-612
Rezort: MF SR
Predkladateľ Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Podnet  

 

Oznam
Obal
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Uznesenie
Materiál na stiahnutie