Späť Verzia pre tlač

54 - MF/011408/2005-722

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

Názov Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu MF/011408/2005-722
Rezort: MF SR
Predkladateľ Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky
Podnet  

 

Oznam
Obal
Predkladacia správa
Materiál
Doložka zlučiteľnosti
Tabuľka zhody
Dôvodová správa
Komuniké
Materiál na stiahnutie  
Uznesenie