Späť Verzia pre tlač

Ďalšie projekty podporujúce reformu riadenia verejných financií

aktualizované dňa: 25. 05. 2006

  • Budovanie kapacity pre monitoring a hodnotenie
  • Posilnenie monitorovania a hodnotenia
  • Analýza informačných systémov
  • Stratégia informačných systémov
  • Zlepšenie systémov účtovníctva a výkazníctva

   


      Priradené dokumenty:

       Hodnotenie a monitoring štátneho rozpočtu