Späť Verzia pre tlač

Zoznam platných IAS/IFRS

aktualizované dňa: 25. 10. 2018

 

Nariadenie Celexové číslo s linkou

Nariadenie (ES) č. 1606/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

32002R1606

 

32008R0297

Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2018 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2017 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 9.1.2015 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2014 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 1. 1. 2013 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 9. 6. 2012 32008R1126
konsolidované znenie nariadenia č. 1126/2008 k 26.11. 2011 32008R1126
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1595 z 23. októbra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 23 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32018R1595
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/519 z 28. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 22 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32018R0519
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/498 z 22. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 32018R0498
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/400 zo 14. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 40 32018R0400
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/289 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 Platby na základe podielov 32018R289
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/182 zo 7. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 1 a 12 32018R182
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1990 z 6. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 7 32017R1990
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1989 z 6. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 12 32017R1989
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1988 z 3. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 4 32017R1988
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1987 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 32017R1987
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1986 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 32017R1986
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/2067 z 22. novembra 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 9 32016R2067
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1905 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15 32016R1905
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1703 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 28 32016R1703
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2441 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 27 32015R2441
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2406 z 18. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 1 32015R2406
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2343 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 5 a 7 a medzinárodné účtovné štandardy 19 a 34 32015R2343
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2231 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 38 32015R2231
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2173 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11 32015R2173
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2113 z 23. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 16 a 41 32015R2113
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/29 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 19 32015R0029
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/28 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 2, 3 a 8 a medzinárodné účtovné štandardy  16, 24 a 38 32015R0028
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1361/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13  a medzinárodný účtovný štandard 40 32014R1361
Korigendum k nariadenie Komisiu (EÚ) č. 1361/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13 a medzinárodný účtovný štandard 40 K_32014R1361
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 21 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32014R0634
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1375/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 32013R1375
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1374/2013 z 19. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 36 32013R1374
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2013 z 20. novembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard  27 32013R1174
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 407/2013 zo 23. apríla 2013, ktorým sa opravuje španielske a švédske znenie nariadenia (EÚ) č. 475/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1 a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 19 32013R0407
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 313/2013 zo 4. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o konsolidované účtovné závierky, spoločné dohody a zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách: prechodné usmernenia (zmeny a doplnenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 10, 11 a 12) 32013R0313
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 301/2013 z 27. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o ročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), cyklus 2009 - 2011  32013R0301
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2013 zo 4. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 1 32013R0183
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1256/2012 z 13. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 7 a Medzinárodný účtovný štandard IAS 32 32012R1256
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1255/2012 z 11. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy týkajúce sa medzinárodného účtovného štandardu12, medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 1 a 13, a interpretácie 20 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva 32012R1255
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2012 z 11. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 10, medzinárodný štandard finančného výkazníctva 11, medzinárodný štandard finančného výkazníctva 12, medzinárodný účtovný štandard 27 (2011) a medzinárodný účtovný štandard 28 (2011) 32012R1254
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 475/2012 z 5. júna 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1 a medzinárodný účtovný štandard (IAS) 19 32012R0475
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 32011R1205
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2011 z 18. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 32011R0149
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 662/2010 z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy týkajúce sa interpretácie 19 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRC) a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS)1
32010R0662
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 14 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRC) 32010R0633
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2010 z 19. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 24 a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 32010R0632
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 a (IFRS) 7 32010R0574
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2010 z 23. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 32010R0550
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 32010R0244
 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)
32010R0243
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1293/2009 zo 23. decembra 2009, ktorým sa v súvislosti s medzinárodným účtovným štandardom (IAS) 32 mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy 32009R1293
 Nariadenie Komisie (ES) č. 1171/2009 zo 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 32009R1171
Nariadenie Komisie (ES) č. 1165/2009 zo 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 4 a IFRS 7 32009R1165
Nariadenie Komisie (ES) č. 1164/2009 zo 27. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002,  pokiaľ ide o interpretáciu 18 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R1164
Nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2009 zo 26. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 17 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R1142
Nariadenie Komisie (ES) č. 1136/2009 zo 25. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 32009R1136
Nariadenie Komisie (ES) č. 839/2009 zo 15. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 32009R0839
 Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2009 zo 9. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 a medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 32009R0824
32010R0244
Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2009 zo 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 15 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R0636
Nariadenie Komisie (ES) č. 495/2009 zo 3. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 3 32009R0495
Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2009 zo 3. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 32009R0494
Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2009 zo 4. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 16 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R0460
Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2009 z 25. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 12 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32009R0254
Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) 32009R0070
Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 32009R0069
Nariadenie Komisie (ES) č. 53/2009 z 21. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 a IAS 1 32009R0053
Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2008 z 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 1 32008R1274
Nariadenie Komisie (ES) č. 1263/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 14 Výboru pre interpretácie medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC) 32008R1263
Nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 13 – Výbor pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) 32008R1262
Nariadenie Komisie (ES) č. 1261/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 32008R1261
Nariadenie Komisie (ES) č. 1260/2008 z 10. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 23 32008R1260
Nariadenie Komisie č. 1725/2003 bolo zrušené nariadením Komisie č. 1126/2008
 Nariadenie Komisie (ES) č. 1725/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002  32003R1725

 Konsolidované znenie Nariadenia 1725/2003 k 17. 10. 2008

 32003R1725