Späť Verzia pre tlač

Aktualizácia Dodatku č.2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu – Transition Facility v konsolidovanej verzii

aktualizované dňa: 14. 09. 2005

Aktualizácia Dodatku č.2 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu – Transition Facility v konsolidovanej verzii

Oznam
Materiál