Späť Verzia pre tlač

Návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci sektorového operačného programu ľudské zdroje

aktualizované dňa: 16. 09. 2005

 

Obal
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Príloha č. 1