Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

aktualizované dňa: 21. 09. 2005

 

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Uznesenie