Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 21. 09. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Uznesenie