Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z.

aktualizované dňa: 26. 09. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa - všeobecná časť
Dôvodová správa - osobitná časť
Doložka vplyvov  
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie