Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu

aktualizované dňa: 07. 10. 2005

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti