Späť Verzia pre tlač

Návrh Opatrenia č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne

aktualizované dňa: 07. 10. 2005

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3