Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR z ….. 2005 č. 02/R/2005, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 14. 10. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka vplyvov