Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 v znení opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účt

aktualizované dňa: 14. 10. 2005

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti