Späť Verzia pre tlač

Návrh uznesenia Vlády SR k návrhu alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority Mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

aktualizované dňa: 14. 10. 2005

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál
MFSRverzia_uprava_materialu_EHPaNK.rtf
Uznesenie
Príloha č. 1