Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlásenia Slovenskej republiky k Protokolu vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

aktualizované dňa: 20. 10. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Materiál v anglickom jazyku

Uznesenie
Uznesenie NR SR