Späť Verzia pre tlač

Správa o doterajšej realizácii fiškálnej decentralizácie a predpokladanom vývoji v ďalšom období

aktualizované dňa: 04. 11. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie