Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MF SR č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

aktualizované dňa: 11. 11. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa