Späť Verzia pre tlač

Jednotná metodika vypracúvania a posudzovania Doložky vplyvov na verejné financie

aktualizované dňa: 28. 11. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Formulár
Prílohy k formuláru
Proces
Uznesenie