Späť Verzia pre tlač

Predbežné stanovisko k návrhu nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Modernizovaný colný kódex)

aktualizované dňa: 02. 12. 2005

 

Oznam
Predkladacia správa
Materiál (Regulation EN)
Explanatory Memorandum
Memorandum to the Commision EN
Návr predbežného stanoviska