Späť Verzia pre tlač

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

aktualizované dňa: 03. 01. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa