Späť Verzia pre tlač

Návrh vyhlášky MF SR o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov

aktualizované dňa: 29. 12. 2005

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlúčiteľnosti