Späť Verzia pre tlač

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

aktualizované dňa: 25. 04. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Dôvodová správa - Príloha
Uznesenie
Príloha č. 1
Príloha č. 2