Späť Verzia pre tlač

Návrh výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442

aktualizované dňa: 08. 02. 2006

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Dôvodová správa
Doložka zlučiteľnosti