Späť Verzia pre tlač

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

aktualizované dňa: 08. 02. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Dôvodová správa
Doložka vplyvov
Doložka zlúčiteľnosti
Uznesenie
Tabuľka zhody