Späť Verzia pre tlač

Zásady koordinácie a plánovania následných finančných kontrol prostriedkov Európskej únie a prostriedkov iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia

aktualizované dňa: 10. 02. 2006

 

Obal
Oznam
Predkladacia správa
Materiál
Komuniké
Uznesenie
Príloha č. 1
Príloha č. 2 a
Príloha č. 2 b
Príloha č. 3
Príloha č. 4 a
Príloha č. 4 b